Algemene voorwaarden

1.    Toepasselijkheid

1.1. Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten,
       welke via een webwinkel van Paddock one te Elst afgesloten worden.
Door totstandkoming van een
       vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2. Alleen door schriftelijke toestemming van Paddock one te Elst  zou er van de algemene voorwaarden 
       kunnen worden afgeweken in uitzonderlijke gevallen.
1.3. Paddock one te Elst heeft altijd het recht om de inhoud van de webwinkel en de algemene voorwaarden
       te wijzigen.
2.   Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. In de webwinkel van Paddock one te Elst zijn altijd aanbiedingen aanwezig.deze zijn vrijblijvend en niet bindend, maar puur uitnodigend voor het plaatsen van een bestelling.
Aanbiedingen gelden zolang 
 
      de voorraad strekt. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen U en Paddock one te Elst komt tot stand nadat er een bestelling is
       binnengekomen in ons archief, middels de bestelprocedure in onze webwinkel. U ontvangt hiervan 
       automatisch een bevestiging.
2.3. De administratie van Paddock one te Elst geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door U aan

       Paddock one te Elst verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van  door Paddock one te Elst
 verrichte leveringen. Paddock one te Elst erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
       Door het plaatsen van een bestelling en dus het accepteren van de voorwaarden erkent U dit eveneens.
2.4  Paddock one te Elst behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.5. Prijzen en specificaties kunnen zonder aankondigingen door Paddock one te Elst gewijzigd worden.
2.6. Paddock one te Elst garandeert niet de juistheid van de gegevens, die vermeld zijn in de webwinkel. 

3.    Prijzen / betaling
3.1. Alle prijzen in de webwinkel van Paddock one te Elst zijn uitgedrukt in Euro's , inclusief de BTW en
       exclusief verzendkosten. 
3.2. Alle bestellingen worden door verstuurd door een door Paddock one te Elst aan te wijzen vervoerder 
.Voor orders wordt verzendkosten in rekening gebracht.
3.3. Eventueel verleende kortingen zijn altijd eenmalig.
3.4. Alle bestellingen moeten vooraf aan ons worden voldaan. 
3.5. U maakt het factuurbedrag van Uw bestelling over op het bankrekeningnummer NL10ABNA0446766666 of via Ideal betaling
       
4.    Transport
4.1  Paddock one te Elst verstuurd meestal per DPD pakketdienst verzekerd vervoer .Tijdens het transport is het risico voor Paddock one te Elst. Na aflevering gaat het risico van het product over op U zelf, behoudens de 
       aansprakelijkheid die wettelijk
 niet kan worden uitgesloten.
4.3. Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
5.   Aflevering en levertijd
5.1. Producten worden altijd zo spoedig mogelijk naar het door U opgegeven afleveradres verstuurd onder voorbehoud  van de dan aanwezige  voorraad. Na ontvangst van Uw betaling is het ons 
       streven de
 producten binnen  5 werkdagen aan te leveren.
5.2. Paddock one te Elst geeft U bericht, wanneer er verzonden gaat worden.
5.3. Bent U niet aanwezig op het tijdstip van aflevering, dan wordt
er wordt een melding in brievenbus gedaan en/of u ontvangt een email om het pakket af te halen bij een parcelshop bij u in de buurt.
indien u de goederen niet afhaalt bij een parcelshop binnen de gestelde termijn wordt de zending retour gestuurd naar Paddock one te Elst en worden aan u gecrediteerd na aftrek van de door  Paddock one te Elst gemaakte kosten.de vervoerder levert ook vaak bij Uw buren af tenzij U aangeeft dit niet te willen.
     
5.4. Mocht de voorraad onverhoopt niet toereikend zijn, dan zullen wij contact met u opnemen en u een
       verwachte levertijd doorgeven. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze leveringstermijn, kunt u 
       zonder
 opgave van redenen en kosteloos de bestelling annuleren. Dit dient wel schriftelijk (e-mail)
       te gebeuren 
door U.
6.    Afkoelingsperiode
6.1   Nadat U het bestelde product hebt mogen ontvangen heeft U de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de            ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met
        Paddock one te Elst 
te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven aanbiedings , opruimings , 
         2e hands ,
en speciaal voor U bestelde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

6.2   Indien U de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient U dit 
        schriftelijk (via e-mail of brief) aan Paddock one te Elst  te melden. U dient het product onmiddellijk 
        terug
 te sturen naar Paddock one te Elst U kunt het product alleen retourneren indien het product
        nog in
 originele staat is en in een niet beschadigde originele verpakking verzegeld is. U draagt zelf de
        kosten van en het
 risico voor het retour zenden. Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.
6.3   De betalingen die U hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met Paddock one te Elst
        aanging,
zullen wij binnen 7 dagen, nadat Paddock one te Elst het door U geretourneerde product
        heeft ontvangen,
 aan U crediteren (de werkelijke door ons gemaakte verzendkosten worden niet vergoed). 
6.4   Paddock one te Elst behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een 
        gedeelte
 van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product 
        reeds is geopend, 
gebruikt of door Uw schuld (anders dan die van Paddock one te Elst of van
        leverancier) is beschadigd.
6.5   Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Paddock one te Elst schade heeft 
        opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van U te wijten is of anderszins voor Uw risico komt,
        zal Paddock one te Elst
 U hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.
        Paddock one te Elst 
heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze  
        schade van het aan U
 terug te betalen bedrag in te houden.
7.      Respect voor uw persoonlijke gegevens

7.1.  Paddock one te Elst zal Uw persoonsgegevens opnemen in een of meer bestanden                        
            Het doel van deze verwerking is het door Paddock one te Elst kunnen nakomen van de 
         overeenkomst 
die U en Paddock one te Elst zijn aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan U  
         persoonlijk gerichte
         aanbiedingen.Uw gegevens zullen NIMMER aan derden verstrekt worden.
7.2  . De persoonlijke gegevens die verwerkt worden, zijn die gegevens welke U heeft ingevuld
         tijdens de bestelprocedure.
7.3.   U kunt ten allen tijden uw persoonlijke gegevens verstrekt krijgen, zoals die bij Paddock one te Elst 
          bekent zijn. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. Wij zullen dan zo snel mogelijk een overzicht 
          verstrekken
 van de bij Paddock one te Elst aanwezige gegevens.
7.4.   Als U producten bij Paddock one te Elst bestelt, dan is het nodig persoonlijke gegevens
          in te vullen. Paddock one te Elst draagt er zorg voor dat al Uw persoonlijke gegevens veilig worden
         opgeslagen,
8.      Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
8.1.    Op alle overeenkomsten, welke U heeft afgesloten met Paddock one te Elst is het nederlands recht van toepassing.
8.2.    Indien er een geschil is ontstaan tussen U en Paddock one te Elst  naar aanleiding van een            
          overeenkomst
 gesloten tussen U en Paddock one te Elst kunt U Paddock one te Elst verzoeken om
         de consumentenbond
 hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet
         rechtvaardigt.
8.3.   Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit 
         aanbiedingen,
 overeenkomsten en door Paddock one te Elst verrichtte leveringen worden beslecht
         door de bevoegde
 rechter te Arnhem , tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd         
         aanwijst.
9              Garantie-bepaling 
         Op alle produkten geldt ,tenzij anders aangegeven, de garantie zoals en zolang door de 
          fabrikant/
Importeur wordt verstrekt.Indien het produkt defect raakt door ondeskundig gebruik 
          van de koper vervalt de garantie.
          Defecte produkten dienen altijd franco verstuurd te worden na schiftelijk overleg met 
          Paddock one te Elst. verzendkosten voor de retourzending vallen niet onder de garantie.

 


 
Laatste wijziging 05-04-2016

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »